Tussen nacht en morgen

Tussen nacht en morgen verborg jij jouw hart in mijn haren / En ik, ik omhelsde je in de luwte van een lach / Al zag ik hoe je naar me keek, en in me opging

Geen ring zal ooit vertellen hoezeer ik je toen liefhad!

Ja, je vrijheid zal ik delen, je blijdschap van bestaan / Je hoeft niets te beloven, want waar ik in geloof leert mij / Het leven te beminnen, en in haar ritme mee te gaan

Jij man van duizend dromen, met je rusteloze ziel / Je hebt me niet te vrezen; ik heb je slechts te geven / Uit een eindeloze bron

Daar waar de liefde zich weerspiegeld zag / Is waar onze reis begon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close