Ik hunker naar jou

Oh de dwaasheid van een dwalend hart!
Vervulling zoek ik, in vervoering;
Vervreemding vind ik, in verlangen..
Waarom bestrijdt de rede de Liefde?
Een eeuwige oorlog omsingelt mijn woorden;
Hoe verder ik reik, hoe harder ik val
Maar al wat ik bemin onttrekt zich aan mijn ogen!
Ik weet dat de Liefde daar is;
Ik aanschouw haar licht met mijn ziel..
Maar dit sterfelijk zijn gaat haar oneindigheid te boven

Maak mij tot het zaad uit haar tuin,
Waaruit schoonheid mag ontspringen;
Maak mij als een roos uit haar grond,
Opdat de knoppen van mijn bloemen de mensen
Met zachtheid mogen beroeren
Opdat de wind mijn lieflijkheid met zich mee draagt,
Opdat mijn doornen mogen herinneren
Aan de weg naar het geluk..
Want zonder lijden geen blijdschap,
Zonder verdriet geen extase;
Jouw afwezigheid houdt mij in beweging

-Ik ben altijd onderweg

Mogen mijn vele reizen mij naar jou alleen toe leiden;
Mogen mijn voeten treden in jouw voetspoor..
Ik verhef mijn hart met jou in gedachten
Ik omhels jouw glimp in iedere man

Ach, hoe zoet is mijn pijn..

Ik hunker naar jou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close