Belofte van een minnaar

Dit koude grauwe land in winter / Zoveel leven ondergronds / De zon door mistig licht onttrokken aan het oog / De laatste vlinder, moe gestreden / Sterft slechts een stille dood

Ik hoor ganzen roepen in de wolken / Een schril maar nieuw begin / Zo in het midden van de winter / -En de wereld draait maar door / Ondanks vele bange dromen / Blijft mijn hoop de tranen voor

Diep in mij klopt verwachting / Mijn hartslag lijkt een lied / Een oude lofzang op de liefde / Oh, de belofte van een minnaar / De belofte van een minnaar..

De vervloeking lijkt verbroken, de schaduw losgelaten / De beproeving is doorstaan / Hier heb ik om gevochten; hier is het om gegaan / Zo lang, zo lang..

En diep in mij klopt verwachting / Mijn hartslag lijkt een lied / Een oude lofzang op de liefde / Oh, de belofte van een minnaar / De belofte van een minnaar..

Zo geworsteld, maar nu boven / Deze kille natte grond / De verrader overwonnen / Die mij ooit mijn hart doorwondde

Want diep in mij klopt verwachting / Mijn hartslag lijkt een lied / Een oude lofzang op de liefde / Oh, de belofte van een minnaar / De belofte van een minnaar..

De belofte van een minnaar..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close