Paulo Coelho, III

Alle wegen leiden naar het hart van de strijder.

Zonder aarzelen duikt hij in de rivier der hartstochten, die altijd door zijn leven stroomt. De strijder weet dat hij vrij is in zijn keuzes. Bij het nemen van beslissingen is hij moedig, altruïstisch -en soms een beetje gek.

Hij aanvaardt zijn hartstochten en geniet er intens van.

Hij weet dat hij gerust opgetogen mag zijn over zijn veroveringen. Ze horen immers bij het leven, en bezorgen alle betrokkenen vreugde.

Tegelijkertijd hecht hij waarde aan alles wat duurzaam is, en aan banden die zich in de loop van de tijd bestendigd hebben.

Een strijder weet onderscheid te maken tussen wat voorbijgaand en wat blijvend is.

.

Uit: Paulo Coelho, De strijders van het licht. Een handboek, 2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close