En toen was het weer tijd (Long live the Queen!)

En toen was het weer tijd
de eigen weg te gaan,
een afscheid te omarmen
dat ergens voelt
als een begin

De koning;
steeds beschermd,
vanuit het zoete midden;
de stukken ingezet
en optimaal benut

De koningin; die danst
haar toekomst tegemoet
vreesloos, weerbaar, vrij,
zo dronken –
zonder roes

De huwelijkskandidaat
blijft zoeken naar een gade,
verliest zich steeds opnieuw
in ied’re onaangeboden
hand

Ik sla je –
schaak,
schaak-mat!
met honing in de winter,
ontwaken in de Here
en een veulen dood door droes

Keep calm!
The king is dead-

Long live the Queen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close