Zijn wij elkaar

Ik weet niet wat het is.. ik weet niet wat het is! Is dit De Liefde, of was het lust? Ondanks al mijn rede ontneemt je hart mijn rust.. -Maar ik voel nog steeds de tederheid  waarmee ik ben gekust.

Je hebt me aangeraakt zoals geen man ooit heeft gedaan / Je bent de eerste en de laatste die ik dat heb toegestaan / Want ik voel je in mijn armen als degene die ik mis / En je hebt je hart gegeven zonder twijfel, zonder list / Maar ik kan je niet beminnen zoals ik vroeger had gekund / Want een tweesprong kwam ertussen / En het was ons niet gegund

-Maar God weet dat ik je liefheb, en dat ik overgave ken / Want ik verloor me in jouw liefde / Mezelf herinnerend wie ik ben

En ik zie het in je ogen; je begrijpt wat ik bedoel / Deze liefde moet vrij stromen, want ze verlegt ieder gevoel / In de bedding van een vriendschap / Overspoelt ze wat verzandt / Ze verandert hard gesteente in de warmte van het land.. / En ik kan het niet meer laten: ik blijf maar reiken naar je hand / Om jouw hart te voelen kloppen / Op de poort van mijn verstand

-Maar God weet dat je me liefhebt, en dat je overgave kent /Want jij verloor je in mijn liefde / Jezelf herinnerend wie je bent

Ben ik de jouwe? / Ben jij de mijne? / Zijn wij elkaar?
Zijn wij elkaar?

Wij zijn elkaar genegen, verstrengeld, en verbonden / Een taal gesproken, onomwonden, tot / Woord verworden over grenzen van gemis / Dit is..
Dit is..

Zijn wij elkaar?

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close