Spiegel

Een overweldigende stilte raast zachtjes door mij heen / Maar leegte komt niet naast me zitten

In deze verlaten plaats heerst herinnering / De hereniging van wat ooit was, en dacht te zijn

Spijt ken ik niet, wel overmoed / Dat ik meer kon zijn dan wie ik was.. / Vergeef me voor mijn ontoereikendheid / En de ijdelheid van mijn emoties

Klein mag ik zijn, maar groots is mijn hart / Wie mijn vuur vindt mag zich warmen

-Wie zich brandt heb ik gewaarschuwd

..

..

….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close