Elke engel van mijn leven

Verdien ik echt je liefde, de lichtjes in je ogen, de warmte in je stem? / Je ontroert me met je goedheid, en de waarheid van je woorden -ja, jij houdt van wie ik ben..

Want ik, ik lig in stukken, hier, gebroken door de tijd; ik bezaai jouw hart met wrakhout van een vrouw die ik niet ken / Maar jij, zo helder als het water , jij omarmt mijn warrig zijn met oneindig zacht verlangen mij te tonen wat mij remt

Hoe kan ik je ooit mijn dankbaarheid betuigen?

Jij, de jutter van mijn ziel, jij brengt mijn vele levens samen alsof het eeuwig is bestemd / Ik, ik vraag je om vergeving; om al ik heb gelaten, voor al wie ik niet was

-Jij bleef in mij geloven

.

Elke engel van mijn leven: ik heb je innig lief.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close