Van raven en zwanen

Van raven en zwanen getuigt deze nacht

Gevleugeld het woord waar vergeefs op gewacht

De maan stal het hart van wie waakt rond het vuur

In Muzes’ vertrouwd middernachtelijk uur

 

Hoezeer overpeinsde ik menige zin,

Verwonderde mij over eind en begin

-De waarde van waarheid in leugen te zien

Het klaren van klaarheid in ieder ‘misschien’!

 

Nee, verafschuwen doe ik de duisternis niet

Het licht wordt geboren uit haar stil verdriet

Omarmd door wie weet van haar vruchtbare geest

Gevoeld door degeen’ die haar schrijfsels herleest

 

Wat brengt mensen samen, wat drijft ze uit een?

Is al niet een waarlijk vervreemd fenomeen?

Straks deinen de zwanen vanouds in de stroom

En krassen de raven hun donkere droom

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close