Qadaa wa qadr

En dus houdt ze van hem, de strijder
die thuiskomt in berusting,
wiens vlucht haar raakt en inspireert
tot op het bot

Ze weet zich één van zeven prinsessen,
min of meer; hij, haar wijze uit het Zuiden
beiden uitverkoren om wat zoveel verder voert
dan hun beider som der delen-
een synergie die hun begrip te boven gaat,
hen laat voortborduren op verlangen
naar verheffing, verandering,
om de status quo te lijf te gaan

Ze wil hem nader zijn en toch ook laten,
zijn muze zijn -zo ware zij één van hen,
sterrenstof voor zijn gedachten en
hands-on support in life, maar
bevrijd van happily ever after
-want hard werken zal het zijn, en alle zeilen bij,
waar een gedeelde passie
zowel leiden als lijden omvat

En dus reikt ze naar zijn hart, ziet ze zichzelf
wederom een knieval maken,
inhaken op wat weerloos en van waarde is,
haar trots voorbij, geschaakt voor en door het leven

Oh ja, ze ziet zichzelf!

Haar adem warm en zacht, een fluistering
in zijn oor, koren op zijn molen,
de stuwkracht van haar stroom voeding voor
de duizend dromen die hij in zich draagt

Zijn bestemde daden boezemen haar vertrouwen in,
wijzen haar weer op de grootsheid van de reden- ya Allah!
Perpetual bliss revisited…

Ze weet dat hij zich bewust is van haar nabijheid, ook op afstand;
voelt zíjn handen waar woorden niet gaan en baant
zich een weg door de dag naar de nacht
waar een oogopslag ooit boekdelen zal spreken
en de stilte hoorbaar liefde predikt,
als het hoofd niet meer weegt en wikt
wat het lot lang had beschikt,

eindelijk triomfantelijk zegeviert.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close