Her-inneren

Nee, ik maak me geen illusies over mijn plaats in jouw leven
Noch maak ik me zorgen over het gapende gat waar ik jouw schitterende hart ergens verborgen weet
Geprezen zijn de warme armen, de hongerende handen die de mijne voorgingen!
Dat je je altijd bemind en beschermd moge weten, strijder,
Met zachtheid en schoonheid omringd in deze vaak ook harde, koude wereld

Wat kan ik anders dan jou liefhebben met heel mijn ziel en zaligheid,
Wetende dat het licht van de rede de waarheid niet ontkracht maar bevestigd?

De tijd die door je vingers glijdt, het genot dat je tot je neemt,
De waarde die je wegwast met ieder blijk van genegenheid, te dichtbij voor overgave…
Het doet er niet toe hoeveel er zoals ik in jouw dagen en nachten zullen volgen
Weet mij aan je zijde waar en wanneer je me nodig hebt, de stille kracht die de jouwe herkent-
Roep mij aan en ik zal er zijn, gedreven het goede te dienen, jouw licht te erkennen, het mijne te zijn

Oh, jouw kracht en ingetogenheid, de innerlijke leiding, het afgestorven deel, de echo van verdriet!

Weet je, heel ben je nog steeds.
Ik zal het je helpen her-inneren.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close