Gazelle

Een gazelle, zo lijk je, zo luchtig je tred/ Toch vlucht je niet weg voor wie je wil vangen / Vol van verlangen te zijn wie je bent

Dapper, dat ben je; bewonderd, daarom / Je draait je niet om met het vuur aan je schenen / Al zullen je benen verbranden in smart

Want je eerlijke hart vraagt om licht en vertrouwen / Om zichzelf te ontvouwen in al wie je wordt / Maar steeds wordt  je gekort / En je vleugels versneden / Zodra lijf en leden hun weg willen gaan

Nooit eerder zag ik je bang en verslagen / Je wist al te dragen met eer en respect / En eeuwig bedekt / In versluierde zeden / Betreedde je paden waar je niet werd verstaan

Zo zuiver, onschuldig, zo lieflijk en puur / Een toonbeeld van schoonheid / En innerlijk vuur / Je bent me zo dierbaar / Dat  je voelt als mijn zuster / En zo wordt je bemind

Zolang ik besta / Zal ik je nabij zijn / En je vleugels doen uitslaan / Opdat je zal vliegen / Waar vrijheid begint

.

Moge Allahs genade  je leven behoeden / Want geen mens kan vergoeden / Wat jij hebt doorstaan

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close