Want liefde is alles

Vervaagd / vervormd / vervreemd van mijzelf

Mijn andere ik, door andermans ogen

Een spiegelbeeld / maar zonder reflectie

.

Is dat mijn blik, die jij ving?

Zijn dat de lijnen om mijn mond?

Ben ik zo sterk als ik lijk?

.

Een dialoog op papier -essentie in wording

En jouw verbeelding is mijn vergeving

.

Ik, die zo zelden mijzelf durf te geven

Vertrouw me nu toe aan verlangend papier

.

Jij toont mij zoals ik zo graag zou willen zijn

.

Draag mij dan op, aan de gunst van de Muze

Opdat ik moge leven / in het hart van de kunst

.

Vereeuwigd in al, dat ooit weer zal wijken

Nieuw licht zal doen schijnen / op wat ik bemin

.

.

Want liefde is alles

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close