Ik omhels je in stilte

Ik omhels je in stilte / en God mag getuigen

Hoe zuiver mijn poging te leren zal zijn

Je bent me zo dierbaar / als was je de spiegel

Waarin door reflectie verlangen verschijnt.

.

Door jou wil ik puur zijn / mijn lichaam beheersen

En streven naar dat wat mijn wezen verheft

Hernieuwde intentie / doet wijsheid ontluiken

Waar liefde de strijd met de lusten beslecht.

.

Je bent meer dan een vriend / en meer dan een broeder

Maar dankbaar ben ik voor wie ik nu ken

-Voor elk van die dingen  / die jij wilde delen

En mij deden vormen tot wie ik nu ben..

.

Dichter bij jou;

Verweven in mij

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close