Verbinding

Vol dankbaarheid, mijn hart; en mijn ogen zien slechts schoonheid

Genade is mijn kleed / want verheffing volgt mijn spoor

Zonder deze dag zou ik eeuwig blijven dwalen

Maar de noodzaak van ontmoeting / verdiepte ons verbond.

.

Ben jij je wel bewust van de warmte in mijn handen, of

De hartstocht die jij losmaakt / in de vrouw die ik wil zijn?

Want zij die ik wil worden, zij sluimert in gedachten

-Jouw geest heeft haar gewekt / en verbrak haar stille slaap .

.

Dit lichaam is de schil, maar het gaat mij om de eenheid

Om dat wat in mij leeft / en mijn ziel bescherming biedt

Hoe meer ik afstand neem van verleidelijke lusten

Hoe zuiverder de bloem / die in mijn geweten bloeit.

.

De liefde die ik voel gaat ook mijn besef te boven

Een antwoord heb ik niet / nee, ik deel slechts wat ik kan,

Strijdend om vergeving voor mijn slecht geplaatste stappen

-Maar ik dank je om het even / voor de groei die mij dit bracht.

.

Zonder dit gemis had ik hier niet kunnen komen;

Zonder dat verlangen / was jouw hart niet zo geraakt.

.

Weet: schaamte ken ik niet -slechts een ander groot verband...

.

Want het leven bracht ons samen, deed ons opgaan in de ander

Door het reiken naar verbinding / en een uitgestoken hand

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close