Heilig vuur

Wat is het dat mij bij je houdt

Terwijl ik alweer afscheid wil gaan nemen

Omdat ik weet dat ik niet bij je hoor

Slechts een les te leren heb

Mijn eigen weg weer heb te gaan

.

Maar als ik stilaan in jouw armen lig

Verlang ik echt naar jou

Wil ik nergens anders zijn

Dan waar je hart zich neerlegt

En mij vraagt jou lief te hebben

.

En zo geschiedde het in die dagen dat de geest van de Liefde door de harten van de mensen waarde, en een groot vuur ontstak waar het Licht mocht wezen, maar de onwetenden in het donker liet, daar zij vergeefs zouden dwalen totdat zij hun innerlijke deuren en ramen op een kier zouden durven zetten, ten einde ten langen leste een nieuw bewustzijn binnen te laten.

En zij die brandden in extase verteerden hun verdriet in overgave, gezuiverd door de innerlijke strijd. Wat van hen restte was niets dan vruchtbare as waaruit nieuw leven zou ontspringen.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close