Jij met je vrije geest

Jij met je vrije geest,

die toch verbinding zoekt

in ongebondenheid;

jij doorkruist dit leven

vooralsnog op halve kracht

in afwachting van het vertrouwen

dat zich langzaam ontvouwt

in de zoektocht naar je ziel

 

Wie ben ik je dit te zeggen;

ik, in wie uitersten verenigd zijn,

zilt en zoet één bedding delen,

wrijving leidt tot nieuwe groei,

onrust voortkomt uit de rede

 

Ik heb je lief –en laten gaan

lang voordat jouw lijf mijn leden raakte,

jij mijn naakt-zijn tot je nam,

verlangend naar berusting

in dat wat het hart sneller doet slaan

 

Vrees toch niet wat je angst aanjaagt!

 

Zo ware er een duistere macht

in de nacht van dit bestaan,

wij kenden dag noch licht, lach nog list

zonder haar duivelse twijfel;

slechts uit twee-eenheid

kan heelheid ontstaan,

hoe vergankelijk haar aard ook

in het streven naar zichzelf..

 

Maar wees op je hoede

voor de lispelende tong,

de vleiende woorden –ook die van mij,

indien je je doof houdt

voor hun ware boodschap

 

Je stinkende heelmeesters

lieten diepe wonden na

en het hun toegeworpen bot

is zelfs de honden onwaardig..

Heb dus eerbied voor je eigenheid

en verloochen haar niet

door jezelf te verliezen

in huichelarij!

 

Je ware kracht sluimert nog,

wacht op een teken van jou,

als jij je ogen opslaat

en waarlijk zal zien,

wanneer de waan van de wereld

niet langer je denken beheerst

en jij je losmaakt

uit haar verstikkende omhelzing

 

Die dag zal komen –

en wie oren heeft die hore,

ongemakkelijke woorden,

die schuren als zand op de huid

tot je ze aflegt,

naast je neerlegt,

ontstegen aan hun waarheid

als een vogel in vlucht

 

De wind neemt ze mee,

streelt langs je wangen

zoals een moeder haar kind

tot ze aantrekt in kracht,

krijsend aan je haren rukt,

je hardhandig om de oren slaat

met steeds weer nieuwe razernij

 

Vind dan het oog in de storm,

de kalmte en de vrede,

waar niemand je kan raken

en word zelf het baken dat je zoekt;

betrouwbaar en bestendig..

 

Dit is mijn geschenk aan jou-

herdenk het wanneer nodig;

niet om mij of, mijnentwege,

jouw geluk of jouw verleden,

maar om de echte weg te ijken,

als je tegen je verwachting in

opnieuw van richting bent veranderd,

je het dwaalspoor hebt herkend

 

Onttrek je wezen aan de waanzin

van de tijd, de valse strijd

en ga voort in helder weten

dat geen enkel doel het middel heiligt,

maar de reis het leven zelf is

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close