Overgave

Hij die mijn naam noemt, benoemt wat er in mij leeft,
vleugels geeft aan dromen die ik mijzelf ontnam-
waardig is hij

Zijn stem resoneert in het diepst van mijn gedachten,
zet mij aan tot een proeve van bekwaamheid
op het scherpst van de snede

Wat in het verleden speelde rust in vrede, ja-
en ik aanschouw opnieuw de keuzes die ik maakte,
al wat ik verzaakte maar in wezen liet sluimeren

Hayya 3ala’ssalah!

Aya zegt: het is tijd voor zuiverheid, de rechte weg
van binnen naar buiten te bewandelen

Dus hier ben ik, Heer,
het hoofd gebogen, het hart verheven-
hoor mij aan en sta mij bij  
opdat ik welbewust mijn pad vervolg, de gevolgen
van mijn handelen onder ogen zie,
wijs beslis en eer wie ere toekomt,
herschik wat wijziging behoeft,
in vrede laat gaan, ontstaan en bestaan
en begrijp welke weg nog voor mij ligt;
stuur mij bij en verlicht mijn onwetendheid,
leid mij in vertrouwen naar de bron,
bereid en gereed om uw Almacht te dienen

Toon mij hoe te leven in het licht,
hoe te houden van wie mij lief heeft en dierbaar is,
nu ik voel dat de grond waarop ik treed
niet is wat het leek en alles weer verandert

Wat mij rest is het beste wat ik kan geven:
overgave

Wa la hawla wala quwwata illa billah
 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close