Aman!

Aman!
Ze had voor hetere vuren gestaan, maar toch riep ze hulp in. Er was werk aan de winkel en het was van levensbelang dat zij dit keer in haar kracht zou blijven staan.
Zijn wezen verwarde haar. Ze voelde het vuur in hem branden, zag zijn licht helder stralen en had al meerdere malen een glimp opgevangen van een ongelooflijke tederheid. Eigenlijk wist ze hem een halve heilige – maar dat was natuurlijk niet wat haar zorgen baarde.
Nee. Het was een facet van zijn aardse manifestatie, een kant van zijn huidige karakter en wat hij hier had uit te werken wat haar de adem benam, waardoor iets in haar stil viel, geluidloos toeschouwde hoe deze confrontatie zich zou ontvouwen.
Ze was zich tot op het bot bewust van zijn verlangen, rauw en primitief; zo puur en intens -de heerser in hem die haar al wilde opeisen, zich eigen maken, desnoods tegen beter weten in. Maar er hoefde geen dwang te zijn! Het was een keuze, die volledig resoneerde met haar overtuiging, het pad dat zij ging. En daarbij, dat was niet de reden dat ze elkaar weer gevonden hadden. Er was een kracht in hem actief die hij zich meester had te maken, die voortkwam uit een oude venijnige woede, een angel van gif die hem (hen?) eerder al eens bijna de das had omgedaan. Welke rol had zij daar ingespeeld? Wat was er gebeurd? Ze moest het zich herinneren, om te voorkomen dat het nog eens zou gebeuren. De balans móest hersteld worden.
Zozeer als zij hem nader was, zozeer diende zij nu zuiver te handelen. Ze wist dat zij in veel opzichten zijn gelijke was en zich met hem kon meten, indien nodig. Nu was het echter zaak om de oorzaak van het kwaad dat zich als een verborgen abces schuil hield onschadelijk te maken -en snel.
Ze had hem innig lief, nog steeds. Hij zou het begrijpen. Wat had ze te vrezen? Evengoed wist ze dat zijn komst in haar leven een omslag markeerde die haar toonde dat er grote veranderingen op til waren. Een rilling liep over haar rug bij de gedachte aan de enorme rode slang die ze vannacht in haar dromen had gezien. Aan haar de taak om die te vangen, veilig te herleiden naar functionaliteit in plaats van vernietiging. Het was tijd voor haar krachtproef.
Khayr inshallah.

Categories Verhalen | Stories
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close